DESPRE RAU JOB FAIR

RAU JOB FAIR își propune să contribuie la facilitarea inserției pe piața muncii a studenților, masteranzilor și absolvenților, indiferent de Universitatea și facultatea de proveniență, creând un mediu de interacțiune concret între aceștia și potențialii angajatori.

Evenimentul cuprinde pe lângă activitățile clasice de recrutare și selecție, desfășurarea în paralel a unor workshopuri tematice susținute de către companiile expozante menite să ofere informații utile pentru dezvoltarea carierei în raport cu provocările actuale ale mediului economic.

Evenimentul este organizat de către studenții și masteranzii URA sub coordonarea dnei lect.univ.dr. Patricia Dodu, în colaborare cu Departamentul de Comunicare și PR din URA.

RAU JOB FAIR are loc în fiecare primăvară la Universitatea Româno‑Americană cu sediul în Bld. Expoziției 1B, sector 1, București.

URA building

Universitatea Româno-Americană este instituție de învățământ superior, persoana juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, fondată în anul 1991, acreditată prin lege în 2002, evaluată de către ARACIS cu calificativul “GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” în anul 2010, reacreditată cu același calificativ în 2015, a cărei misiune este să ofere educație și cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral.

URA are drept scop promovarea valorilor educaționale ale învățământului superior american pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc. Inițiativa înființării Universității Româno-Americane a aparținut regretatului prof.univ.dr. Ion Smedescu, rector fondator al Universității Româno-Americane și președinte al Fundației Româno-Americane pentru Promovarea Educației și Culturii.

Mai multe detalii despre Universitatea Româno-Americană !

Privacy Preference Center