RAU JOB FAIR – EDI?IA 2014

RAU JOB FAIR 2014 a reunit în campusul Universit??ii Româno-Americane în data de 13 mai 2014, intervalul orar 10:00 – 17:00, peste 25 de companii din domeniile turism, finan?e-b?nci ?i IT.

Evenimentul a atras peste 600 de studen?i, masteranzi ?i absolven?i dornici s? afle ofertele de joburi ?i internshipuri ale expozan?ilor. Ace?tia au participat ?i la o serie de 12 workshopuri tematice sus?inute de c?tre companiile participante.

AFI? OFICIAL RJF 2014  |  SPOT PUBLICITAR RJF 2014  |  HARTA STANDURI

COMPANII EXPOZANTE

10321640_684372108286944_4000138975874853168_o

WORKSHOP-URI

ORA 11:00
– ”Audit is an art” (EY, Alina Gheorghe, Manager Assurance Department; Laura Mazilu, Senior Assurance Department)
– ”Business Intelligence” (HP, Adina Dr?gulin, Manager BI Customer Insights & Innovation; Irina Dima, Manager Global Operations & Support; Cristian Baba, Team Leader User Experience & Mobile BI)
– ”Promovarea turismului pe blog” (drumliber.ro, Florin Arjocu, blogger)

ORA 12:30
– ”Dezvoltare IT în turism” (Online Marketing Consult SRL, Giani Holban, Consultant turism online pentru dezvoltare ?i marketing)
– ”Blue Internship Experience” (IBM, Cristina Secu, Specialist recrut?ri)
– ”O carier? de succes începe cu voluntariat” (AIESEC, ?tefania Diaconu, Vicepre?edinte stagii de practic?)

ORA 14:00
– ”Where I Belong! – the new generation (Y) of employees” (JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Cristian Dr?gan, Training Coordinator)
– ”5 AVANTAJe pentru a-?i construi o carier? în Web Design!” (AVANTAJ Consulting, Ionu? Boicu, trainer)
– ”Careers at Microsoft” (Microsoft, Andreea Popescu, Talent Sourcer)
– ”Primii pa?i în carier?” (APT, Ioan Poclitaru, Marketing Manager; Tiberiu Focica, Sales Manager; Slavita Carmazan, Developer Manager; Veronica Stoica, Recruitment Manager)

ORA 15:30
– ”Importan?a brand-ului personal în procesul de recrutare ?i selec?ie: sfaturi practice pentru candida?i” (Complete Training, Adela Marin, General Manager)
– ”Welcome to our world!” (G2Travel, Elena Gamulea, HR Manager; Andrew Dixon, General Manager)
– ”Doing Business with Japan” (DSA, ?erban Georgescu, Director)

TESTIMONIALE

”În cadrul RAU JOB FAIR am reu?it s? avem discu?ii valoroase cu studen?ii ?i s? ne clarific?m a?tept?rile de ambele p?r?i. Mul?umim pentru invita?ie! ” – J.W.MARRIOTT

”Am fost impresiona?i în mod pl?cut de deschiderea, profesionalismul ?i entuziasmul organizatorilor RAU JOB FAIR ?i ne-am bucurat s? particip?m la acest eveniment” – ITC

„RAU JOB FAIR a fost pentru noi o experien?? foarte pl?cut?. În mod cert ne dorim s? particip?m ?i la urm?toarele edi?ii” – AVANTAJ CONSULTING

”Keep up the good work – it’s that simple!” – AIESEC

”V? mul?umim pentru invita?ie ?i pentru suportul acordat pe tot parcursul târgului, Felicit?ri pentru ini?iativ? ?i ne vedem la edi?ia urm?toare!” – EUROLINES

”Un târg reu?it! Mult succes în tot ceea ce face?i ?i sper?m la o colaborare de lung? durat? pentru c? inten?ion?m s? fim prezen?i ?i la urm?toarele edi?ii RAU JOB FAIR” – YOUNG SKAL

”Felicit?ri pentru organizare ?i implicare! Un eveniment pe m?sura a?tept?rilor tuturor!” – CONDATA

”RAU JOB FAIR a fost ocazia perfect? de a stabili o colaborare pe termen lung care s? se concretizeze în tineri mai informa?i ?i mai potrivi?i mediului de business actual” – IPSOS

ECHIPA RAU JOB FAIR 2014:

– Lector univ.dr. Dodu Patricia – Coordonator
– Lector univ.dr. Maniu Cristina – Coordonator
– Enache Alexandra – Asistent Rela?ii Publice URA – Responsabil informare
– Adina-Gabriela Croitoru – masterand AAT
– Andrei Dan – masterand AAT
– Ioana Dochia – masterand AAT
– Raluca Ba?no – masterand AAT
– Lauren?iu Ciutur? – masterand AAT
– Zeno Drago? – masterand AAT

GALERIE FOTO

Privacy Preference Center